Vajuta SIIA jooniste avamiseks!


NB! Kui Sinu arvuti veebilehitseja ei näita ülaltoodud dokumenti korrektselt, siis lae dokument oma arvutisse või proovi mõne teise veebilehitsejaga! Nt. Google Chrome´ga toimib kindlasti.

Tselluvilla paigalduse ja transpordi teostavad üldjuhul meie koostööpartnerid, kellel on korralikud seadmed ja pikaajalised kogemused. Kuid horisontaalpindade puhul võib väikesemahulise töö või järkjärgulise ehituse korral paigalduse teostada klient ise. Selleks rendime paigaldusmasinat (36 eurot päev). Võib teostada käsitsi, kuid masinaga on mugavam, kiirem ja soodsam kuna kulub vähem materjali ja saab ühtlasem. Käsitsipaigalduseks sobib eriti hästi Werrowool K, masinaga paigalduseks nii Werrowool K kui Werrowool.

Werrowooliga ja Werrowool K-ga saab soojustada nii horisontaalpinnad (katusealune, vahelagi, põrand) kui vertikaalpinnad (seinad, kaldlagi). Seinad soojustamist tehakse nii kuiv- kui märgpaigaldusmeetodil. Soojustatakse ka paigad, mida muul viisil soojustada on tülikas või kuhu ligipääs on raskendatud. Ülevaate ettevalmistusest ja konstruktsioonide joonised leiad ülaltoodud failist.  

Eeldused paigaldaja tulekuks või omalkäel rendimasinaga tegemiseks:

 1. Ligipääs objektile: suur kaubik või tagaluukveok peab saame sõita hoone lähedale. Paigaldusvoolikute tavapärane pikkus on 50 meetrit, kuid vajadusel saab kasutada pikemaid. 
 2. Tellingute vajaduse korral tagab tellija nende olemasolu. Eriti vajalik on see seinade soojustamisel. 
 3. Võimalik on materjali eelnev saatmine objektile. Sel juhul tagab tellija materjali kaitse sademete eest.
 4. Elektrivõimsus: 220V, 16A või tööstusvool 380V, 20A. Piisava amperaaži puudumisel rendib paigaldaja generaatori, mille maksumus lepitakse eelnevalt kokku.
 5. Valmisolek soojustuse paigaldamiseks: ligipääs seintele, põrandatele, vahelagedele, katusealusele. Muud tööd (nt. torude, korstende isloeerimine) peavad olema teostatud (NB! Hiljem ei tohi soojustuskihile survet avaldada!). Pööningutele rajada käigutee kui hiljem on vaja seal liikuda.
 6. Katusealusete soojustamisel tagada tuulesuunamine. Räästa tuuletõke peab ulatuma vähemalt 150 mm isolatsioonikihi pinnast kõrgemale.
 7. Paigalduse ajal levib ruumis tolmu, mis on ohutu. Vahetus läheduses viibijatel on soovitus kasutada tolmumaske ja prille.
 8. Voldi tühjad pakendid, aseta kotti ja too need meile koos masinaga tagasi: käitugem keskkonna suhtes hoolivalt!

Näpunäited käsitsi paigaldamiseks:

 1. Materjali arvestusel pidada silmas, et ilma masinata paigaldamisel kulub horisontaalpinnal 1m3 soojustamiseks ca. 3 kotti materjali (1 kott=15 kg). Masinaga paigaldamisel kulub sama tulemuse saavutamiseks ca. 2,4 kotti, sest kotis kokkusurutud vill puhutakse kohevaks. Täpne materjalikulu sõltub kihi paksusest: mida paksem on kiht, seda suurem selle erikaal ning 1m3 soojustamiseks kuluv materjali kogus. 
 2. Pakkide ladustamisel varjata need otseste sademete eest.
 3. Enne paigaldust rajada vajadusel käiguteed ning teostada läbiviigud. Samuti isoleerida korstnajalg nt. fooliumkihiga materjaliga.
 4. Katusealusete soojustamisel tagada tuulesuunamine. Räästa tuuletõke peab ulatuma vähemalt 150 mm isolatsioonikihi pinnast kõrgemale.
 5. Tselluvilla paigaldusel valada paki sisu käepärasesse nõusse või põrandale, segada segumikseriga või rehaga ning valada või tõsta nt. lumelabidaga soovitud paika. Seejärel ajada materjal ühtlaselt laiali.
 6. Kontrollida, kas soovitud isolatsioonikihi paksus on saavutatud.
 7. Vajadusel konsulteeri meiega või müügikoha spetsialistiga.
 8. NB! Kogu pakendid kokku ja vii need koos muu taaskasutatava materjaliga keskkonnajaama või paberikonteinerissse - käitugem keskkonna suhtes hoolivalt!

Viimased uudised