Tootmine

WERROWOOL OÜ on kaasaegne tootmisettevõte, mis peab kinni kõrgetest nõuetest nii toote kui keskkonna osas. Seadmed põhinevad levinud paberi defibreerimistehnoloogial ning omapoolsetel arendustel ja täiendustel, moodustades hästitoimiva terviku. Majasisese tehnilise kompetentsi ning koostööpartnerite toel pakutakse teenust ka teistele ettevõtetele.    

Tselluvilla heade omaduste esiletoomiseks järgitakse kindlaid retsepte ning toimub regulaarne kvaliteedi mõõtmine.

Ettevõtte tegevus vastab kvaliteedijuhtimise standardile ISO 9001 ning keskkonnajuhtimise standarditele ISO 14001 ja EMAS.

Viimased uudised