Ominaisuudet ja edut

Selluvilla on ollut käytössä eristysmateriaalina yli 70 vuotta. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön Pohjois-Amerikassa, mutta nyt selluvilla on saavuttanut suuren suosion myös Euroopassa. Suomessa se on suosituin puhallusvilla. Esittelemme katsauksen Werrowool-selluvillan ominaisuuksista, jotka tekevät siitä esimerkillisen eristysmateriaalin.

Lämpöä eristävä

Selluvillan eristysominaisuudet ovat kilpaileviin materiaaleihin verrattuna paremmat. Lämmöneristävyysominaisuuksia mitataan lämmönjohtavuuslukemalla (lambda – λ). Lämmönjohtavuuslukema näyttää lämmön määrän, joka 1 tunnin aikana kulkee 1 neliömetrin paksuisen homogeenisen aineen läpi, kun lämpötilaero aineen eri puolilla on 1 aste. Mitä pienempi mainittu numero on, sitä parempi eristysmateriaali. Werrowool -selluvillan lämmönjohtavuuslukema (λ) on 0,039 W/mK. Vastaava tulos on saatu riippumattoman laboratorion testissä Tallinn University of Technology ja testidokumentaatioon voit tutustua tässä. Tulos on kilpaileviin tuotteisiin verrattuna parempi (lasivillalla vastaavasti 0,042 W/mK ja kivivillalla 0,045 W/mK).

Jos lambda on konkreettisen materiaalin keskeinen näyttäjä, käsittelee U-arvo eli ulkoseinän lämmönläpäisy rakennetta kokonaisuutena. U-arvolla nähdään rakenteen lämmönläpäisy ulkoseinän pintayksikköä kohden. Sitä laskettaessa käytetään materiaalin lämmöneristyksen R-arvoa. Suunnittelijan on tärkeää pitää U-arvo mielessä, koska se auttaa materiaalien ja kerrosten paksuuden valinnassa.

Selluvillan hyvät eristysominaisuudet tulevat siitä, että se on tehty kierrätyspaperista, jonka alkuraaka-aineeksi on selluloosakuitu. Selluloosakuidussa on sopiva huokoisuus ja suuri liikkumattoman ilman osuus.

Selluvillan ilmanvastuskerroin eli tuulen estokerroin on parempi kuin kilpailijoille, mikä vähentää ilmankiertoa rakennuksen rakenteissa ja auttaa näin saavuttamaan paremman lämmöneristyksen rakennuksessa: 

  • Ullakolla, välikatossa ja lattialla, joiden materiaalitiheys on 35 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 5 kPa s/m2.
  • Viistokatossa, jonka materiaalitiheys on 50 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 10 kPa s/m2
  • Kuiva-asennetussa seinässä, jonka materiaalitiheys on 65 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 37 kPa s/m2

Kosteutta säätelevä ja hengittävä

Selluvillan hyväksi ominaisuudeksi on kyky imeä ja vapauttaa kosteutta ajan kuluessa. Mineraalimateriaaleilla tällaisia  ominaisuuksia ei ole. Selluvillan hengittävyys tarkoittaa sitä, että eristyksessä ei tarvitse käyttää höyrysulkuja. Höyrysulkujen puuttuminen antaa rakennukselle paremman hengittävyyden, parantaa sisäilmaa ja eliminoi kondensaatioveden aiheuttamia vahinkoja. Rakennuksen hengittävyyden ja sisäilman aspekti on erittäin tärkeä alueilla, joilla on havaittu tavallisesta korkeampia tasoja radonia (myrkyllistä ja ihmiselimistölle vaarallista maapohjasta erottuvaa kaasua). Radonin vaara-alueita Virossa voit tutkia tästä.

Selluvilla myös pitää rakennusten kehykset kuivina kosteina vuodenaikoina, mikä vähentää kylmäsiltojen syntyä ja pidentää rakennusten elinikää.

Allergisoimaton

Koska selluvilla on tuotettu luonnollisesta materiaalista (sanomalehtipaperista eli kierrätetystä puukuidusta), se sopii käytettäväksi myös sellaisissa rakennuksissa, joissa oleilee usein allergisia henkilöitä. Selluvillan käyttö on erittäin sopivaa julkisissa rakennuksissa kuten päiväkodit, koulut, hoitokodit jne. Joskus luullaan että selluvillassa olevat booriyhdisteet ovat ihmisille vaarallisia, mutta todellisuudessa tällaisillaepäilyillä ei ole tieteellisiä todisteita. Booriyhdisteitä käytetään laajalti myös kosmetiikassa ja erilaisissa arkisissa tuotteissa (kuten lasikuidusta valmistetuissa tuotteissa ja LCD-televisioissa). Werrowool -selluvilla tuotetaan erityisen reseptin mukaan, jossa osa booriyhdisteitä on korvattu alumiiniyhdisteillä. Tällainen resepti mahdollistaa säilyttää tai parantaa materiaalin ominaisuuksia (esim. palon- ja tuholaisten kestävyys), mutta antaa myös lisävarmuuden niille, jotka jostain syystä pitävät booriyhdisteitä vaarallisiksi.

Ympäristöystävällinen ja valmistettu Virossa

Selluvilla on valmistettu noin 85% kierrätyspaperista, minkä vuoksi se antaa oleellisen panoksen kierrätyksen suurentamiseen talouden kiertokulussa. Selluvilla itse on myös kierrätettävissä – se voidaan tarpeen vaatiessa kerätä yhteen talon runko osasta  ja käyttää eristeenä uudelleen.

Werrowool-selluvilla on valmistettu Virossa ja yleensä Virosta tai Latviasta saadusta kierrätyspaperista. Sen vuoksi selluvillan valmistusprosessin jalanjälki on useista kilpailijoista pienempi. Tuotantoprosessissa käytämme nykyaikaista teknologiaa ja teemme yhteistyötä eri kansainvälisten tahojen kanssa hankkiaksemme tuoreinta tietoa tuotteemme kehittämiseksi. Tuotantotoiminnassa seuraamme huolellisesti laatustandardeja, mistä tunnustuksena olemme saaneet ISO 9001:2008 johtamissertifikaatin (sertifikaatteihin voit tutustua tässä).

Werrowool-selluvillan voimapaperipakkaus on myös mahdollista kierrättää. Suuremmat asiakkaat tuovat pakkaukset takaisin tehtaalle ja niistäkin tehtään selluvillaa.

Werrowoolin tehdas sijaitsee Võrumaalla antaen oman panoksensa yritystoiminnan kehitykselle suurten keskusten ulkopuolella. Meille on tärkeää panostaa yhteiskunnallisiin toimiin myös oman tuotantotoimintamme ulkopuolella. Lisätietoja löydät tästä.

Palonkestävyys

Werrowoolin selluvillalle on TÜV Eesti OÜ:n tekemien palotestien perusteella myönnetty tulokseksi B-s1, d0 (Euroclass-luokitus), mikä tarkoittaa, että pidempiaikaiselta pienen liekin (korkeus 20 mm) kestävyydeltään ja termiseltä vaikutukseltaan, on materiaali hitaasti ja rajoitetusti lämpöä vapauttava. Mainittu tulos on saatu riippumattoman laboratorion testissä ja testitulokseen voit tutustua tässä.

Selluvillan koostumukseen on palonkestävyyden lisäämiseksi lisätty boori- ja alumiinisuoloja, jotka muodostavat tuotteesta enintään 15 %.  Tuottaessamme Werrowoolia teemme jatkuvasti palonkestävyyskokeita. Sitä varten meillä on tuotantolaitoksessamme vastaavat laitteet.

Monet kilpailevat lasivillat kuuluvat palamattomaan A-kategoriaan, mutta ne valitettavasti sulavat kuumuudessa, mikä puolestaan nopeuttaa tulen leviämistä rakenteissa. Selluvillan palonkestävyys on testattu useissa kokeissa. Mielenkiintoisen katsauksen selluvillan, lasivillan ja eristämättömän rakennuksen palamisesta löydät alla olevasta videosta.

Vapaa tuholaisista

Selluvillassa olevat booriyhdisteet pitävät jyrsijät poissa eristyskerroksesta. Booriyhdisteet toimivat hyvin hometta ja erilaisia sieniä vastaan. Tämä on erittäin tärkeää, jos rakennuksessa tapahtuu vesivahinko. Hengittävänä materiaalina selluvilla kuivuu ajan kuluessa ja säilyttää eristysominaisuutensa. Materiaalissa olevat booriyhdisteet pitävät samalla poissa homeen ja sienet.

Vaimentava

Werrowool-selluvillalla on erinomainen vaimentava vaikutus, joka tulee materiaalin hiutalemaisesta rakenteesta. Tulos on huomattava sekä ulko-että sisäseinien äänieristyksen suurentamisessa.

Edullinen

Werrowool-selluvilla on edullinen seuraavista tekijöistä johtuen:

  • Selluvillamassan asennus on nopeampaa, ilmatiiviimpää ja edullisempaa kuin tavallisen rullavillan tai villalaatan asennus.
  • Selluvillamassan asennuksessa ei tarvita höyrysulkuja (säästö materiaali- ja aikakuluissa), jos asia on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
  • Selluvillan eristyskyky lasi- ja kivivillamassaan verrattuna on hieman parempi, mikä antaa lisäsäästöä pitkällä aikavälillä.
  • Huom! Werrowoolin selluvillamassa on kilpaileviin lasi- ja kivivillamassoihin verrattuna edullisempaa silloin, kun verrataan tuottajien vaatimiin materiaalitiheyksiin perustuvia tarjouksia. Miksi tuottajan vaatimien tiheyksien seuraaminen on tärkeintä? Sen vuoksi, että puhallusvillojen asennuksessa on välinpitämättömällä  välittäjällä/asentajalla tapana puhaltaa puhallusvillakerrokseen vähemmän materiaalia ja enemmän ilmaa ja saavuttaa näin näennäisesti edullisempi hinta. Tuloksena on nopeasti vajoava ja lämmöneristykseltään naurettava eristys. Tuottajina emme voi sallia tällaista piittaamatonta käytöstä, minkä vuoksi teemme yhteistyötä harvojen pitkäaikaisien asentajien kanssa, joiden käsiin luotamme asiakkaidemme hyvinvoinnin. Ja mikäli asentajan kanssa tulisi ongelmia, huolehdimme itse takuuvelvoitteista!
  • Koska Werrowool -selluvilla on tuotettu Virossa, tulee paikallisille tärkeää säästöä myös materiaalin pienemmästä kuljetuskustannuksesta.